För att få en extra fyllig och fin blomsterodling kan du plantera lökar i flera våningar, ju fler sorter desto större färgprakt i vår.

mixed bulbs
 Bildlänk

 

tulips-barrel
Bildlänk

 Bildlänk

Bildlänk

layer bulbs3
 Bildlänk

Bildlänk

layer bulbs5
 Bildlänk

planteringsdjup lokar

NUVARANDE Plantera lökar i lager och får vårens maffigaste blomsterodling
NÄSTA 8 tips på hur du kan ge barnteckningar evigt liv