Det här är inte bara snickarglädje utan ren och skär snickarlycka!

blue house

blue house2

blue house3

blue window

colorful house

green house1

green house2

green house3

green house4

green house5

orange house

red house

white window4

white window 3

white window

wooden house

yellow house

yellow house2

yellow house3

yellow house4

yellow house5

Bildlänkar

NUVARANDE Ryska trähus man bara älskar!
NÄSTA Filta din egen julkrubba