Att virka mormorsrutor är kul och avkopplande. Ett pyssel som du lätt tar med dig på bussen eller tar fram på lunchrasten. Du virkar ett par varv när du har tid och vips har du så många rutor att det blir en väska, en filt eller kanske ett gäng grytlappar. Här får du mönster till 10 fantastiska mormorsrutor.

Av Linnea Fennhagen, Marie Samnegård och Marie Mattsson Foto Linnea Fennhagen och Marie Samnegård

mormorsrutor
mormorsruta-hjärta

Hjärtruta

Du behöver:
• Garn Tilda Svarta fåret, gult, orange och vitt
• Virknål 2 ½
• Nål
• Sax

Gör så här:

Gult garn: 4 lm, sm till ring.

v 1: 3 lm, 12 hst, sm till ring.

Vitt garn:

v 2: 3 lm, vira garnet två varv runt nålen, ner i samma m och hämta garn, dra igenom, hämta garn igen och dra igenom två öglor, hämta garn och dra igenom 2 (2 m på nålen). Vira 2 varv runt nålen, ner i samma m och hämta garn, dra igenom, hämta garn och dra igenom 2, hämta garn och dra igenom 2 (3 m på nålen), hämta garn och dra igenom alla 3 m. Detta är första bladet. Andra bladet och resten görs så här: 2 lm, vira garnet
2 varv runt nålen, ner i nästa m, hämta garn och dra igenom, hämta garn och dra igenom 2, hämta garn och dra igenom 2
(2 m på nålen), vira 2 varv, ner
i samma m, hämta garn och dra igenom, hämta garn, dra igenom 2, hämta garn och dra igenom 2 (3 m på nålen), vira 2 varv, ner i samma m, hämta garn och dra igenom, hämta garn och dra igenom 2, hämta garn, dra igenom 2, hämta garn och dra igenom 2 (4 m på nålen), hämta garn och dra igenom alla 4. Upprepa tills du har 12 blad runt cirkeln och avsluta med 2 lm och sm i varvets första m.

Orange garn:

v 3: Virka lm och två fm mellan två blad, lm, i nästa mellanrum 2 st, dst, lm, i tredje mr 3 dst, lm, 3 dst, lm, i fjärde mr dst, 2 st, lm, i femte och sjätte mr
3 hst, lm och i sjunde mr st,
2 dst, lm, 2 dst, st, lm. Nu är du i hjärtats spets och virkar andra halvan av varvet som första, fast spegelvänt. Avsluta med lm och sm i varvets första m.

v 4: sm fram till första mr, lm,
2 hst, lm, i nästa mr st, 2 dst, lm, 3 dst, lm, i tredje mr 2 dst, st, lm, i fjärde mr st, 2 hst, lm, i femte och sjätte mr 3 hst, lm, i sjunde mr 2 hst, st, lm och i åttonde mr 3 st, lm, 3 st, lm. Nu är du i hjärtats spets och virkar andra halvan av varvet som första fast spegelvänt. Avsluta med lm och sm i varvets första m.

v 5: lm, fm i varje m varvet runt förutom i spetsen och båda hjärtats bågar (i andra mellanrummet på båda sidorna om hjärtats mitt i ovankanten) där du virkar 3 fm i samma m.

Vitt garn:

v 6: Börja i hjärtats nedre spets och fördela 10 lmb över halva hjärtat, 20 lmb totalt. Virka fm,
3 lm och fm (i var tredje/fjärde maska, förslagsvis kan du hoppa över fyra maskor på raksträckorna och tre maskor i bågarna). Avsluta varvet med sm i första m.

v 7: lm fm 2 hst lm i första lmb, fortsätt enl följande: 2 st dst lm,
3 dst lm +
3 dst lm i samma lmb,
3 dst lm, dst 2 st lm, st 2 hst lm, hst
2 fm lm, hst st dst lm + dst st hst lm, 2 fm hst lm, hst st dst lm. Nu är halva varvet klart, virka andra halvan spegelvänt enligt beskrivningen. Avsluta med sm i första m.

v 8: sm till första mellanrummet. Fortsätt sen enl följande: 2 lm
2 hst lm, 3 dst lm, 3 dst lm + 3 dst lm i samma lmb, 3 dst lm, dst 2 st lm, st 2 hst lm, 3 hst lm, hst 2 st lm, st 2 dst lm + 2 dst st lm i samma mellanrum, st 2 hst lm, 3 hst lm, 3 hst lm. Nu är halva varvet klart, virka andra halvan spegelvänt enligt beskrivningen.
Avsluta med sm i första m.

Orange garn:

v 9: 3 lm 2 st lm, fortsätt med
3 st lm i varje mellanrum förutom i hörnen där du virkar 3 st lm 3 st lm. Fäst alla trådar.

mormorsrutor dödskalle

mormorsrutor-dödskalle1

Döskalle

Du behöver:
• Garn Tilda från Svarta Fåret
• Virknål 2 ½
• Nål
• Sax

Gör så här:

Dödskalle:
Vitt garn: 10 lm, sm till ring.

v 1: 11 lm, sm i 10 m från nålen, lm, fm i lm mellan öglorna och 13 fm om första öglan. Fm i mellanrummet mellan öglorna och 13 fm om den andra öglan. Sm mellan öglorna.

v 2: 3 lm, st i samma m, 2 st,
2 hst i samma m, 4 fm, hst, 2 st
i samma m, 2 lm, hoppa över m till den 4:e m i andra bågen, 2 st i samma m, hst, 4 fm, 2 hst i samma m, 2 st, 2 st i samma m, sm i varvets första m.

v 3: 3 lm, 2 st, 2 st i samma m,
2 hst, 2 fm i samma m, 3 fm, 2 hst i samma m, 2 st, 4 st i lmb. Fortsätt sen med att spegelvända första halvan av varvet med 2 st, 2 hst i samma m … osv. Sm i första m. Klipp av och fäst tråden.

v 4: Tänder: Markera mitten
i dödskallens nederkant (mellan de 4 st i näsan) och virka 5 lm i den tredje m framför markeringen, hoppa över 1 m och virka dst
i nästa m, lm, hoppa över 1 m och dst i nästa lm, hoppa över 1 m och virka dst i nästa m. Nu är där tre hålrum. Fjärde varvet avslutas här, påbörja nästa varv härifrån.

v 5: lm, 3 fm om dst fortsätt med fm i varje m, öka genom att virka 2 fm i samma m i sjätte m före och efter mittmaskan på skallens topp annars bara fm i varje m fram till tandpartiet. 3 fm, lm, fm om de 5 lm (första mellanrummet för tänderna), 2 fm i nästa mellanrum, 2 fm i nästa mellanrum, lm och sm i första m. Detta blir
44 fm, men skulle du ha någon mer eller mindre är inte det hela världen.

Svart garn:

v 6: Starta med fm mitt på dödskallens topp och börja virka lmb med 6 lm, fm. Fördela 13 lmb runt hela varvet och om du också har 44 fm på varv 5 så fördela lmb så här:
4 stycken *6 lm, hoppa över två m, fm* 5 stycken *6 lm, hoppa över tre m, fm* och
4 stycken *6 lm, hoppa över två m, fm*. Skulle du ha färre eller fler fm i varv 5 så justera hur många m du hoppar över.

v 7: sm bort i toppen på lmb *7 lm, fm ner om nästa båges topp*, upprepa *-* varvet runt, sm i första m.

v 8: sm bort i toppen på lmb *8 lm, fm ner om nästa båges topp*, upprepa *-* varvet runt, sm i första m.

Cerise garn:

v 9: Börja virka i en av lmb; 3 lm, 2 st, 3 lm, 3 st, lm *3 st, 3 lm, 3 st, lm* i varje lmb, sm i första m.

Svart garn:

v 10: Börja virka i en av lmb *8 lm, fm om de 3 lm från förra varvet*. Upprepa *-* hela varvet, sm i första m.

v 11: Börja i mittersta lmb i mormorsrutans ovankant med 8 fm om lmb, i 2:a lmb virkas
2 fm, 3 hst, 4 st, i 3:dje lmb virkas 2 dst, 2 lm, 2 dst, 6 st,
i 4:e lmb 3 hst, 6 fm, i 5:e lmb
4 hst, 5 st, i 6:e lmb 4 dst,
2 lm, 2 dst, 4 st, i 7:de lmb
3 hst, 6 fm, i 8:de lmb samma som 7:e lmb fast spegelvänd. Fortsätt att spegelvända resten av varvet (9:e lmb virkas som 6:e osv.) Sm i första m.

v 12: 2 lm, hst i varje maska varvet runt förutom i lmb i hörnen där det virkas 2 st, 2 lm,
2 st. Sm i första m. Fäst ändar.

mormorsrutor-blommor-fika

mormorsrutor-blommor

Rosig ruta

Du behöver:
• Garn Tilda från Svarta Fåret, i färg 1: rosa, cerise, gul, färg 2: grön och färg 3: vit
• Virknål 2 ½
• Nål
• Sax

Gör så här:

Färg 1: 32 lm.

v 1: hst i 4de m från nålen, lm hst i samma m, lm *hoppa över en m, hst i nästa m, lm, hst i samma m (de två hst bildar en v-form som benäms v:et i fortsättningen), lm*. Upprepa *-* varvet ut.

v 2: lm och vänd arbetet så att du virkar från baksidan. 6 hst i lmb mellan första och andra v:et från varv 1, sm ner om lm mellan de två hst i andra v:et. Upprepa tills du har 7 blad och resterande 7 blad virkas på samma sätt fast hst, 4 st, hst, sm. Sy ihop rosen.

Färg 2:

v 3: Fördela 8 lmb på rosens baksida med *fm ner i en av stolparna i bladet, 3 lm*, sm i första m. Det är lättast att markera hälften av rosen och fördela fyra

på varje halva.

v 4: Vänd arbetet och virka från framsidan. Sm om lmb, *dra ut maskan till 1 ½ cm, virka en puffmaska genom att vira garn runt nålen, ner om lmb, hämta garn och dra igenom (höjden fortfarande 1 ½ cm), *vira garn runt nålen, ner i samma lmb, hämta garn och dra igenom*, upprepa *-* tre gånger (nu har du 9 öglor på nålen), hämta garn och dra igenom alla öglor, 3 lm, en puffmaska till om samma lmb (detta blir ett hörn), 3 lm, hst i nästa lmb, 3 lm*. Upprepa *-* varvet runt, sm i första lm.

Färg 3:

v 5: Börja i första lmb efter ett hörn *2 lm (räknas som första hst), 3 hst, lm i första lmb, * 4 hst, lm i nästa lmb, 2 st, 2 lm, 2 st, lm i nästa lmb (hörna), 4 hst, lm i nästa lmb*. Upprepa *-* varvet runt, sm i första m. Fäst alla ändar.

mormorsrutor-kanter

Tygruta

Du behöver:
• Bomullsväv
• Garn Jasmine/Kinna Textil
• Virknål 2 ½
• Nål
• Symaskin
• Sax

Gör så här:

1. Klipp ut två rutor tyg, 11 x 11 cm. Sy ihop dem räta mot räta på en pressarfots avstånd men lämna ett vändningshål. Vänd rätt och sy en stickning ca ½ cm från kanten.

2. Sy med virkgarnet för hand langettstygn runt hela rutan, med ca 1 cm mellan stygnen. Klipp av och fäst tråden.

v 1: 3 fm i varje langettstygnsbåge. I hörnen virkas 3 fm, 2 lm, 3 fm i samma båge. Avsluta med sm i varvets första m.

v 2: 4 lm, hoppa över 1 m, st. *St i samma m, lm hoppa över 1 m, st i nästa m*. Upprepa *-* varvet ut förutom i hörnen där virkas *st, lm, hoppa över 1 m, st, dst, st, lm, hoppa över 1 m, st*.
Avsluta med sm i varvets första m. Klipp av och fäst tråden.

mormorsrutor-påsklilja

Påsklilja

Du behöver:
• Garn Tilda av Svarta Fåret i orange, gult, vitt och grönt
• Virknål 2 ½
• Nål
• Sax

Gör så här:

Orange garn:
Grundvarv: 7 lm, sm till ring.

v 1: lm, 12 fm, smi första m.

Gult garn:

v 2: 2 lm, 11 hst = 12 m. Sm i första m.

v 3: 2 lm, hst, 2 hst i samma m. *2 hst, 2 hst i samma m*. Upprepa *-* varvet ut, sm i första m = 16 m.

v 4: 2 lm, 2 hst, 2 hst i samma m. *3 hst, 2 hst i samma m. * Upprepa *-* varvet ut, sm i första m. Klipp av garnet.

v 5: Virka 6 lmb på baksidan av rutan genom att virka sm, 2 lm sm om varannan orange fm (från varv 2). Sm i första m.

v 6: Virka från framsidan: 2 lm, 2 hst, 2 lm i första lmb. Fortsätt med *3 hst, 2 lm*. Upprepa *-*
i alla lmb varvet ut, sm i första m.

v 7: I varje lmb: *sm, 3 lm, st,
3 dst, 2 lm, sm*. Upprepa *-* varvet ut, sm i första m.

Grönt garn:

v 8: Virka från baksidan: * sm mellan ett bladpar, 4 lm, sm mellan nästa blad*. Upprepa *-* varvet ut, sm i första m.

v 9: Virka från framsidan: sm fram till nästa lmb, 2 lm, 3 hst. Fortsätt med 4 hst i varje lmb, sm i första m.

v 10: 2 lm, hst, lm, 2 hst i samma m. Fortsätt med * 2 hst, lm, 2 hst i samma m, lm* varvet runt, sm
i första m = 16 lmb.

v 11: sm fram till nästa lmb . Hörnorna virkas st, 2 dst, lm + 2 dst, st, lm och i övriga lmb 3 hst, lm  (hörna, 3 x 3 hst, lm på raksidan sen hörna igen), sm i första m.

 Vitt garn:

v 12: Hörnorna virkas hst, 2 st, lm
+ 2 st, hst, lm. Övriga lmb 3 hst, lm (hörna 4 x 3 hst, lm på raksi­­-
dan och hörna igen), sm i första m.

Gult garn:

v 13: Hörnorna virkas 2 st, 2 lm + 2 st, lm och övriga lmb 3 hst, lm (hörna 5 x 3 hst, lm på raksidan och sen hörna igen), sm i första m. Fäst trådar och sy ner de gula bladen med grönt garn i blombladets mittmaska.

mormorsrutor-blommor

Puffig blomma

Du behöver:
• Garn Victoria från Marks&Kattens
• Virknål 3,5
• Nål
• Sax

Gör så här:
3 lm, sm till ring.

v 1: lm 8 fm om ringen, sm i första m.

v 2: Nu är det dags för puffmaskor: dra upp öglan till ca 1,5 cm, vira garn runt nålen, ner i nästa m, hämta garn och dra igenom (höjden fortfarande 1,5 cm), *vira garn runt nålen, ner i samma maska, hämta garn och dra igenom*, upprepa *-* tre gånger (nu har du 9 öglor på nålen), hämta garn och dra igenom alla öglor, 3 lm. Första puffmaskan är klar och fortsätt med en ny genom att vira garn runt nålen och gör som ovan i nästa m. Fortsätt varvet runt så du får totalt 8 blad och avsluta med sm i första m.

v 3: sm om nästa lmb, 2 lm, 2 hst, lm *hst, 2 st, 2 lm, 2 st, hst, lm i nästa lmb (hörn) och 3 hst, lm*. Upprepa *-* varvet runt och avsluta med sm i första m.

Fäst ändarna.

mormorsrutor-cirkel

Cirkelrutor

Du behöver:
• Garn Tilda från Svarta Fåret Färg 1: blandat, färg 2: vitt
• Virknål 2 ½

Gör så här:

Färg 1: 6 lm, sm till ring.

v 1: 2 lm, 11 hst om ringen, sm
i första m = 12 m.

v 2: 2 lm 2 hst i varje m, sm i första m = 24 m.

v 3: 2 lm, *2 hst i samma m, hst* Upprepa *-* varvet runt, sm i första m = 36 m.

v 4: 2 lm, hst i samma m, hst, hst, *2 hst i samma m, hst, hst* Upprepa *-* varvet runt, sm i första m = 48 m.

v 5: 2 lm, 2 hst, 2 hst i samma m,
* 3 hst, 2 hst i samma m*. Upprepa *-* varvet runt, sm i första m = 60 m.

Färg 2:

v 6: lm, 5 fm, hst, 2 st, dst, 2 dst lm 2 dst i samma m (hörnet), dst, 2 st, hst, *6 fm, hst, 2 st, dst, 2 dst lm 2 dst i samma m (hörnet), dst, 2 st, hst*. Upprepa *-* varvet runt, sm i första m. Fäst alla trådar.

mormorsrutor-stjärna-grytlapp

Stjärnruta och grytlapp

Du behöver:
• Garn Victoria från Marks & Kattens
• Virknål 4
• Stoppnål
• Sax

Färg 1: 5 lm, sm till ring.

v 1: 3 lm, 14 st om ringen, sm i första m.

v 2: 5 lm, fm i andra m från nålen (i lm-kedjan), hst, st, dst, sm (hoppa över två m) ner i 3:e m från varv 1. Upprepa till 5 uddar.

v 3: *4 fm upp längs ena kanten, i stjärnans topp fm, lm, fm och 4 fm ner längs andra kanten. Sm i förra varvets sm. * Upprepa *-* varvet runt, sm.

Färg 2:

v 4: Börja inte i toppen (inte i fm, lm, fm som du virkade i toppen) utan i den första av de 4 fm du virkade längs kanten (man ska börja i de 4 fm efter toppen, på väg nedåt). *hst, st, dst, dst, tst, dst, dst, st, hst, 2 lm*. Upprepa *-* varvet runt, sm.

Färg 3:

v 5: En långsida är *st, st, hst, hst, 5 fm, hst, hst, st, st, 2 lm*, börja nästa långsida i samma m som sista st. Virka varvet runt och avsluta med sm.

v 6: En långsida är * st i ena hörnet, st, hst, hst, 7 fm, hst, hst, st, st i hörnan, 2 lm*, börja nästa långsida i samma lmb som sista st. Virka varvet runt och avsluta med sm.

Färg 4:

v 7: st hela varvet, 2 st, 2 lm, 2 st i hörnen.

Så här gör du en grytlapp:

1. Virka två stjärnrutor och fäst alla trådar. Se beskrivning ovan.

2. Virka en ögla för upphängning, sm om en av sista varvets lmb, 11 lm och avsluta med en sm om samma lmb. Fäst trådarna.

mormorsrutor-trekanter

Trekantsrutor

Du behöver:
• Garn Tilda från Svarta Fåret
• Virknål nr 3
• Sax
• Nål

Gör så här:

Färg 1: 6 lm till ring med sm.

v 1: 2 lm, 2 hst om ring, 2 lm,
3 hst om ring.

Färg 2: *2 lm, 3 hst om ring* två gånger. 2 lm, sm i varvets första m.

v 2: 2 lm.

Färg 1: 2 lm, 3 hst om lmb bakom nålen, lm, (3 hst, 2 lm,
3 hst) om nästa lmb, lm, 3 hst i nästa lmb.

Färg 2: Virka likadant som med första färgen men avsluta med
2 hst istället för 3.

Färg 1: sm i varvets första m.

v 3: 2 lm, 2 hst i lmb, lm, 3 hst i nästa lmb, lm, (3 hst, 2 lm, 3 hst) i nästa lmb, *lm, 3 hst i nästa lmb*. Upprepa *-*.

Färg 2: 2 lm, 3 hst i lmb, lm,
3 hst i nästa lmb, lm, (3 hst, 2 lm, 3 hst) i nästa lmb, *lm, 3 hst i nästa lmb*. Upprepa *-*. 2 lm, sm i varvets första m.

v 4: 2 lm

Färg 1: 2 lm, *3 hst i lmb, lm,
3 hst i nästa lmb, lm, 3 hst i nästa lmb, lm, 3 hst i nästa lmb*,
2 lm. Upprepa *-*.

Färg 2: Virka likadant som med första färgen men avsluta med
2 hst istället för 3, sm i varvets första m. Klipp av och fäst trådarna.

Tips!

Låt den vilande färgen följa med när du virkar så blir det inte så många trådar att fästa.

mormorsrutor elefant

Mönstret till den söta elefantrutan hittar du här.

NUVARANDE Mönster till 10 fantastiska mormorsrutor!
NÄSTA Vår målarbok med härliga mönster är nu i butik!